Programy a aktivity

Ponuka verejno-prospešných služieb a aktivít neziskovej organizácie Dieťa v náručí je pomerne pestrá. Organizujeme:

 • programy a aktivity, ktoré prebiehajú pravidelne niekoľkokrát za mesiac;
 • programy a aktivity, ktoré fungujú nepretržite a klient ich môže využiť kedykoľvek v prípade potreby;
 • osvetové a kultúrne podujatia na národnej aj medzinárodnej úrovni;
 • sociálne programy a aktivity;
 • poradenská činnosť v rámci sociálnej siete;
 • metodická a publikačná činnosť.

Do cieľovej skupiny, pre ktorú sú tieto služby určené, patria rodičia s deťmi od narodenia do približne predškolského a školského veku, ďalej budúci rodičia, ďalší rodinní príslušníci našich klientov, a tiež sympatizanti a podporovatelia vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa.


AKTUÁLNE PROGRAMY A AKTIVITY:

 • Pondelkové stretnutia
 • Individuálne poradenstvo
 • Sling Library – požičovňa pomôcok na nosenie detí
 • Hravá požičovňa
 • Workshopy
 • Program testovania pomôcok na nosenie detí a nosiacich doplnkov
 • Program Tabita
 • Sociálne programy
 • Online podpora a poradenstvo
 • Národné a medzinárodné podujatia
 • Publikačná činnosť

Ponuka našich služieb nie je konečná. Neustále sa vyvíja a dopĺňa o nové programy a aktivity, pričom vychádzame z aktuálnych potrieb našich klientov.