Programy a aktivity

Ponuka verejno-prospešných služieb a aktivít neziskovej organizácie Dieťa v náručí je pomerne pestrá. Organizujeme:

  • programy a aktivity, ktoré prebiehajú pravidelne niekoľkokrát za mesiac;
  • programy a aktivity, ktoré fungujú nepretržite a klient ich môže využiť kedykoľvek v prípade potreby;
  • osvetové a kultúrne podujatia na národnej aj medzinárodnej úrovni;
  • sociálne programy a aktivity;
  • poradenská činnosť v rámci sociálnej siete;
  • metodická a publikačná činnosť.

Konkrétnu ponuku a obsah programov si môžete prezrieť TU.

Do cieľovej skupiny, pre ktorú sú tieto služby určené, patria rodičia s deťmi od narodenia do približne predškolského veku, ďalej budúci rodičia, ďalší rodinní príslušníci našich klientov, a tiež sympatizanti a podporovatelia vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa. Väčšina našich klientov je neformálne združená v rámci FB regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou neziskovej organizácie.

Ponuka našich služieb nie je konečná. Neustále sa vyvíja a dopĺňa o nové programy a aktivity, pričom vychádzame z aktuálnych potrieb našich klientov.