Program Tabita

PROGRAM TABITA je dobrovoľnícky program, v rámci ktorého šikovné a zručné mamičky – dobrovoľníčky neziskovej organizácie Dieťa v náručí – bez nároku na od menu a vo svojom voľnom čase opravujú poškodené šatky a ergonomické nosiče na nosenie detí, prípadne zabezpečujú menšie krajčírske práce (napr. skracovanie šatiek, šitie vrecúšok na nosiace pomôcky, prešívanie štítkov a pod.). Celý finančný výťažok z tohto programu ide na ďalšiu činnosť a projekty neziskovej organizácie.

Pomôcka na opravu sa odovzdáva aj preberá osobne a prihlásiť sa na ňu je možné prostredníctvom online formulára. Doba opravy sa posudzuje individuálne podľa rozsahu poškodenia alebo náročnosti.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

KDE?  Brumik na 2ke – kaviareň s detským interiérovým ihriskom (ul. Čsl. armády 29, 080 01 Prešov – Sídlisko II, OC Centrál)

KEDY? Kedykoľvek v priebehu roka.

CENA:  je individuálna v závislosti od rozsahu poškodenia či náročnosti opravy. Konkrétna výška sa dohaduje pri preberaní danej pomôcky.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: