Prehľad ponuky programov a aktivít


PONDELKOVÉ PODPORKY

Ide o stretnutia regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“, ktoré organizujeme pravidelne takmer KAŽDÝ PONDELOK. Sú tematicky zamerané, pričom môžu byť zamerané na rozvoj zručností, získavanie nových poznatkov z oblasti nosenia detí, kontaktného rodičovstva, vzťahovej výchovy a prirodzenej starostlivosti o dieťa. Môžu mať formu besedy, mini-workshopu, testovania pomôcok na nosenie detí a i. Viac informácií nájdete  TU.


INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Ide o intenzívne osobné individuálne poradenstvo z oblasti nosenia detí v trvaní 60 min. Počas nich sa klientovi venuje do hĺbky jedna z poradkýň nosenia neziskovej organizácie. Obsah si určuje maminka sama. Je potrebné sa naň vopred prihlásiť. Viac informácií nájdete TU.


SLING LIBRARY

Predstavuje databázu rôznych typov, značiek a veľkostí babyšatiek, ergonomických nosičov, nosiaceho oblečenia a iných pomôcok na nosenie detí. Jej úlohou je umožniť členom regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“ a klientom n.o. vypožičať si ich na vymedzený čas a na skúšku za poplatok. Viac informácií nájdete TU.


LEARN&PLAY LIBRARY

Ide o program požičovne kníh, hier a hračiek pre rodiny, ktorý je určený klientom neziskovej organizácie a členom regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“. Jeho zámerom je podporovať výchovu a vzdelávanie v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa, ako aj rozvíjať a prezentovať rodinám vzácne duchovné a kultúrne hodnoty. Viac informácií nájdete TU.


WORKSHOPY

Workshopy predstavujú 90 min. intenzívne skupinové stretnutie, zamerané na jednu tému (napr. viazanie novorodencov, Ring Sling, Začíname na chrbát, Chrbtové úväzy pre pokročilých, Úväzy pre vykopávačov, Výber šatky a nosiča a i.). Organizujú sa individuálne a počet účastníkov je obmedzený (je potrebné sa naň vopred prihlásiť). Vedú ich poradkyne nosenia detí pôsobiace v neziskovej organizácii.


TESTOVANIA POMôCOK NA NOSENIE DETÍ A NOSIACICH DOPLNKOV

Našim klientom a členom regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“ sa snažíme neustále prinášať nové pomôcky na nosenie detí. Oslovujeme výrobcov šatiek a nosičov, zapájame sa do výziev, hľadáme možnosti ako osloviť eshopy a partnerov k spolupráci. Vďaka tejto iniciatíve si naši klienti mohli na našich stretnutiach, ale aj u seba doma, otestovať a vyskúšať  rôzne pomôcky na nosenie detí od viacerých značiek, napr. Sestrice, Babymonkey, Yako Yako, Mibo4You, Pure Baby Love, Isara, Lenka Carrier, Neko, Loktu She, Omnifera, Šanami, Lanny Lamb, Tula, Bimbi Baby Carrier, Monilu, Moisha, Kokadi, Mamika, LWD a i. Viac informácií nájdete TU.


ODBORNÉ SEMINÁRE A BESEDY

V rámci ponúkaných služieb sa snažíme našim klientom prinášať rôzne zaujímavé témy vychádzajúce z praktického života s deťmi (napr. rôzne prístupy k výchove dieťaťa, problematika zdravého obúvania detí, stravovania, dojčenia a i.), ale aj odborné témy (napr. attachment a bezpečná vzťahová väzba, dotyková terapia, psychomotorický vývin z pohľadu fyzioterapeutov a i.). Spolupracujeme pritom s odborníkmi pôsobiacimi priamo medzi členmi regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“, alebo z iných inštitúcií (napr. OZ Návrat a pod.).


ORGANIZOVANIE NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ

Okrem našich pravidelných verejno-prospešných služieb sa venujeme aj väčším projektom. Na národnej úrovni sme už tradične súčasťou programu v rámci Míly pre mamu v Prešove a taktiež vo vlastnej réžii organizujeme podujatie pre rodiny s deťmi Deň nosiacej rodiny. Na medzinárodnej úrovni sa už od roku 2013 podieľame na organizácii Medzinárodného týždňa nosenia detí a od roku 2017 aj na Európskom týždni nosenia detí.


PROGRAM TABITA

Program Tabita je dobrovoľnícky program, v rámci ktorého šikovnéa zručné mamičky z regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“ dobrovoľne a bez nároku na od menu vo svojom voľnom čase opravujú poškodené šatky na nosenie detí, či zabezpečujú iné krajčírske práce (napr. skracovanie šatiek, šitie vrecúšok na nosiace pomôcky, prešívanie štítkov a i.). Celý finančný výťažok z tohto programu ide na ďalšiu činnosť a projekty neziskovej organizácie. Viac informácií nájdete TU.


SOCIÁLNE PROGRAMY

Svojimi aktivitami sa snažíme podporiť aj tie rodiny, ktoré si z finančných dôvodov naše služby nemôžu dovoliť, prípadne sa dostali do záťažovej situácie, v ktorej je potrebné im pomôcť. Pre tento účel u nás fungujú viaceré aktivity, ako napr. Nominuj mamičku (predstavuje výzvu, aby klienti našej neziskovej organizácie nominovali mamičku či otecka, ktorí by chceli nosiť svoje dieťatko, ale nemôžu si dovoliť zakúpiť pomôcku na nosenie detí; v spolupráci s našimi partnermi im ju po dobu 2 rokov bezplatne zapožičiavame na užívanie), Benefičné podporky (finančný výťažok zo stretnutia podpornej skupiny ide na podporu konkrétnych rodín), alebo bezplatné individuálne poradenstvo.


SPRAVOVANIE REGIONÁLNEJ PODPORNEJ SKUPINY NOSÍME DETI V PREŠOVE

„Nosíme deti v Prešove“ je regionálna podporná skupina určená pre rodičov, ktorí nosia svoje deti v ergonomických pomôckach, ich rodinných príslušníkov ak ich táto problematika zaujíma, rodičov, ktorí čakajú svoje dieťatko a chceli by ho nosiť a tiež sympatizantov ergonomického nosenia detí. Skupina funguje na sociálnej sieti Facebook a poskytuje svojím členom priestor pre vzájomnú podporu a výmenu informácií v oblasti nosenia detí a v ďalších príbuzných oblastiach.


PUBLIKAČNÁ, VEDECKO-VÝSKUMNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ

 

V rámci našej činnosti sa snažíme prispieť do problematiky vzťahovej výchovy a kontaktného rodičovstva aj prostredníctvom písania rôznych článkov. Majú populárno-náučný, metodický či odborný charakter. Do tejto činnosti pozývame aj ďalších odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú, ako aj našich klientov, ktorí sa týmto spôsobom zdieľajú so svojimi vlastnými skúsenosťami. Články publikujeme na svojich dvoch verejných a nekomerčných blogoch Mama ma nosí s láskou a Srdce na srdci. V budúcnosti plánujeme túto oblasť rozšíriť o vedecko-výskumnú činnosť.