Pondelkové stretnutia

PONDELKOVÉ STRETNUTIA organizujeme pravidelne 2x do mesiaca, vždy v pondelok. Sú určené pre širokú verejnosť a rôzne cieľové skupiny. Každé stretnutie je zamerané na konkrétnu oblasť a môže prebiehať vo forme besedy, mini-workshopu, testovania pomôcok na nosenie detí a i. Cieľom je priblížiť klientom:

  • zaujímavé témy a informácie vychádzajúce z praktického života s deťmi (napr. rôzne prístupy k výchove dieťaťa, problematika zdravého obúvania detí, stravovania, dojčenia a i.),
  • odborné témy (napr. attachment a bezpečná vzťahová väzba, psychomotorický vývin detí z pohľadu fyzioterapeutov, nástup dieťaťa do predškolského či školského zariadenia a i.);
  • ponúknuť klientom možnosť nadobudnúť rôzne zručnosti a rozvinúť svoje schopnosti (napr. v oblasti dotykovej terapie, prípravy kváskového pečiva a i.).

Pri organizácii spolupracujeme s viacerými odborníkmi a inštitúciami (napr. OZ Návrat, Bosáčik a i.). 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

KDE? Brumik na Dvojke, ul. Čsl. armády 29, 080 01 Prešov – Sídlisko II (OC Centrál)

O KOĽKEJ? 10:00 – 12:00

VSTUP: závisí od obsahu konkrétneho stretnutia; pohybuje sa v rozsahu od 2 do 5 Eur; v cene je vstup detí do interiérového ihriska, občerstvenie, režijné náklady a program; kávu, čaj, džúsy a iné pochutiny sa objednávajú na vlastné náklady v DII Brumik na Dvojke

AKTUÁLNY PROGRAM môžete nájsť na FB https://www.facebook.com/dietavnaruci/ (sekcia udalostí)

Pozn.: V prípade, že prídete na stretnutie s deťmi, poprosíme vás, aby boli zdravé. Jedlá a nápoje sa konzumujú len v kaviarenskej časti a po skončení je potrebné upratať so svojím dieťatkom po sebe hračky. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.


V letnom období máme prestávku, počas ktorej pravidelné pondelkové stretnutia v takom rozsahu, ako počas školského roka, nie sú. Stále však organizujeme aktivity outdoor charakteru, ako napr. spoločné pikniky, stretnutia v prírode a výlety s voľným programom.