Naša história

Dieťa v náručí, n.o. je prirodzeným vyústením niekoľko ročného nadšenia a veľkého zaangažovania sa “zapálených” rodičov, nosiacich svoje deti v ergonomických pomôckach (šatkách a nosičoch). Úplne prvé aktivity tejto najprv neformálnej komunity, sa začali objavovať už v roku 2013 a to pri príležitosti Medzinárodného týždňa nosenia detí (ďalej len MTND), ktorý predstavuje celosvetovú oslavu nosenia detí. Do tejto udalosti, ktorá je pre nás dodnes TOP aktivitou, sa odvtedy zapájajú Prešovčania každý rok (viac informácií TU).

Nosíme deti v Prešove

Od roku 2014 si tieto aktivity zobrala pod patronát poradkyňa nosenia Tatiana Nováková, ktorá okrem organizácie MTND priniesla do týchto neformálnych stretnutí určitú pravidelnosť, odbornosť a zároveň prostredníctvom založenia regionálnej podpornej skupiny Nosíme deti v Prešove na Facebook-u vytvorila pre nosiacich rodičov v Prešove priestor pre vzájomnú podporu, poradenstvo, zdieľanie skúseností, informácií a pod.

MTND spoločná foto

Keďže počet členov v regionálnej podpornej skupine veľmi rýchlo pribúdal (od založenia skupiny, kedy v nej bolo 40 členov, sa jej počet v priebehu roka zvýšil niekoľkonásobne), koncom roka 2015 a začiatkom roka 2016 sa k zakladateľke Tatiane Novákovej pripojili ďalšie dve poradkyne nosenia – Katarína Šmajdová Búšová a Lýdia Chovancová. Všetky tri, spoločnými silami, začali na základe potrieb a záujmov (nie len) členov regionálnej podpornej skupiny organizovať viacero aktivít. Napr. vzdelávacie aktivity, workshopy o nosení detí, besedy na témy súvisiace s nosením detí, pravidelné a nepravidelné národné a medzinárodné “nosiace” aktivity (napr. vyššie spomínaný MTND, Piknik pre nosiacich rodičov, Míľu pre nosiacu mamu a pod.). Okrem toho začali poskytovať aj súkromné a online individuálne poradenstvo. Vytvárali priestor pre testovanie rôznych typov ergonomických pomôcok, založili na Slovensku prvú a vtedy jedinečnú požičovňu ergonomických nosiacich pomôcok – Sling Library. Okrem toho začali vytvárať vlastné inštruktážne a metodické foto a video návody na používanie pomôcok na nosenie detí. Do organizovaných aktivít začali prizývať ďalších odborníkov z radov laktačných poradkýň, fyzioterapeutov a iných odborníkov. Nakoniec, pre všeobecnú komunitu nosiacich rodičov na Slovensku začali prispievať svojou publikačnou a edukačnou činnosťou v rámci verejných nekomerčných blogov Mama ma nosí s láskou a Srdce na srdci.

Všetky tieto aktivity, ktorých počet a náročnosť organizácie rástla paralelne s pribúdajúcim počtom členov regionálnej podpornej skupiny Nosíme deti v Prešove (v súčasnosti má táto skupina takmer 1000 členov z Prešova a okolia) prirodzene vyústili do založenia neziskovej organizácie Dieťa v náručí, n.o., ktorá oficiálne vznikla zápisom do registra neziskových organizácií dňa 17. marca 2017.

 

dietavnaruci brown black logo