O nás

 

 

Sme nezisková organizácia, ktorej cieľom je prostredníctvom vlastnej činnosti, programu a služieb poskytovať rodinám a ich členom predovšetkým podporu, pomoc a rozvoj ich kompetencií v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa.

V tejto oblasti je naším cieľom aj edukácia a šírenie osvety, a to svojim vlastným pôsobením, v spolupráci s ďalšími inštitúciami, organizáciami, odborníkmi, ale aj laikmi.

Vzťahová výchova, kontaktné rodičovstvo a prirodzená starostlivosť o dieťa nie je pre nás len oblasť záujmu či heslo. Predstavuje náš životný štýl, hodnoty, ktoré sami žijeme a aplikujeme do výchovy a starostlivosti našich detí.

Pridaj komentár